HIDDEN DIMENSON

HIDDEN DIMENSION / SAKLI BOYUT
Dance Theater
2006/2007

Stage and Studios: Bilgi University 2006

Choreography: Eylem Gülter Yazici
Dancers and Performers: Eylem Gülter, Murat Prosçiler, Ufuk Şenel, Serkan Zihli, Barış Berker, Mustafa Tutuş

Music: Maria Callas, Crime and Punishment, Can Tanyeli Band, Duman, Nekropsi

Text: Tezer Özlü (Çocukluğumun Soğuk Geceleri – The Cold Nights of my Childhood)